skip to content

WAAAB029

Atlanta 1996, Match Wei LIU n°213 / Yunping QIAO n°212(CHN) 2nd againt Hong QIAO / Yaping DENG (CHN) 1st.

Atlanta 1996, DENG, Yaping, LIU, Wei, People's Republic of China, QIAO, Hong, Singles, Table Tennis, Women,

Related Photos Galleries

More
back to top