skip to content

Nozomi Musembi Takamatsu of Japan in the Women's 3000m

Nanjing 2014 - Nozomi Musembi Takamatsu (1st, R) of Japan competes during the Women's 3000m final match of athletics at Nanjing 2014 Youth Olympic Games in Nanjing, Jiangsu Province, Aug. 24, 2014.

Athletics, 3000m, Japan, Nanjing 2014, Women,
Xinhua

Related Photos Galleries

back to top Fr