BEVISTGJØRINSPROGRAM – MANIPULERING AV IDRETTSRESULTAT – KAMPFIKSING

1. Vi anbefaler deg først å gå gjennom e-læringsdelen om
manipulering av idresttsresultat (kampfiksing), for å oppdatere din kunnskap og
lære mer om emnet!
2. Ta quizen.
3. Få ditt kursbevis: Du må skåre 80 prosent eller mer !

Programmet tar ca. 10 minutter å fullføre. Har du spørsmål, kan du kontakte oss. Takk på forhånd for å hjelpe oss med å bevare sportens integritet.