Home > Photos > 06-White

Photos

Options

Shaun White - 2006 Turin Olympic Winter Games

Shaun White celebrating at the 2006 Turin Olympic Winter Games. © 2006/GETTY - All rights reserved.


2/11/2011 10:25:00 AM

Similar photos slideshow